Overleden ?

Iemand is pas echt dood als er niet meer over hem/haar gesproken wordt.
Deze informatie is samengesteld met de meeste zorgvuldigheid. De gegevens zijn echter vaak gebaseerd op gegevens die in het verleden vaak onvolledig zijn vastgelegd of op datgene wat welwillend beschikbaar is gesteld. Dit is niet altijd compleet en betrouwbaar.
Deze website bevat de resultaten van mijn stamboom onderzoek, beginnende met de familie van Grootel (1982), vervolgens Smelt (1984) en in een later stadium ook Theijs (1986), van Hal (1992), Telkamp (2005) en Joosten (2005).